Вниманию организаций публичного интереса! Просим ознакомиться с информацией по представлению годовой финансовой отчетности в депозитарий Перейти >>

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ЦИФРАЛЫҚ ПЛАТФОРМАСЫ

Жария мүдделі ұйымдар үшін қаржылық есептіліктің депозитарийі

Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-порталы Қазақстан Республикасының азаматтары мен республика қонақтарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы және жария мүдделі ұйымдардың корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты таба алатын электрондық дерекқорға қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін құрылған.

Келесіге өту
Ақпараттық жүйелер және ақпараттық ресурстар